-1

ซีพีเดินหน้าส่งมอบหน้ากากอนามัยฟรีถึงมือเครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่งทะเลไทย เพื่อแจกจ่ายต่อไปให้พี่น้องในชุมชน บุคคลทั่วไปที่ขาดแคลนได้ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

10 กรกฎาคม 2563เมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตาม "โครงการหน้ากากอนามัยฟรี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป" ให้แก่เครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่งทะเล 10 จังหวัด 13 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อนำแจกจ่ายต่อไปให้พี่น้องในชุมชน บุคคลทั่วไปที่ขาดแคลนได้ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไปโดยเครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่งทะเลทั่วประเทศที่ได้รับหน้ากากอนามัยฯ ประกอบด้วย 1. ชุมชนประมงอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี 2. ชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ จ.ปัตตานี 3. เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์  4. มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง 5. เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง 6.เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี 7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี 8. ชุมชนบางจะเกร็ง-บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม 9. เครือข่ายชุมชนประมง จ.กระบี่ 10. เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้าน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 11. เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 12. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.ฉะเชิงเทรา และ 13. เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.สตูล

ทั้งนี้ถือเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของเครือซีพีบนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้เร่งดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยผ่านความร่วมมือจากโรงพยาบาลและองค์กรหลายภาคส่วน