-1

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์หัวใจครบวงจรในไทย

14 เมษายน 2563

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเป็น “ศูนย์โรคหัวใจ” ลำดับต้นๆของประเทศ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงเป็นกำลังสำคัญในการทุ่มเทพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ อาทิ
  • การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด

  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

  • การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่

  • การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

  • การผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส

  • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ

  • การผ่าตัดเปลี่ยนจังหวะหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)“ ศูนย์ฯ แห่งนี้ให้บริการการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทางสูง”  ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์ โรคหัวใจ            สถิติพบว่าปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ บุคลากรทางการแพทย์หลากสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทางสูงในศูนย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังสุดความสามารถที่จะลดปริมาณของผู้ป่วยและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มาข้อมูลและภาพ: ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอ่านข่าวต้นฉบับ