-1
โครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย
เครือซีพี ยึดค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง การสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยครั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสวัสดิการของทีมหมอผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ต้องรับผิดชอบสูง เพราะหัวใจล้มเหลวได้ทุกเมื่อ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อชีวิตของประชาชน หมอต้องอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อผ่าตัดช่วยฉุกเฉิน ผมประทับใจมาก ประทับใจหมอหัวใจและความทุ่มเทเสียสละของทีมหมอ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
“ธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
วันที่ 5 มี.ค.2563
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตระดับโลก ประเทศไทยต้องประสบชะตากรรมเดียวกับอีกหลายประเทศ และต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางด้านสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างยิ่งในยามวิกฤต ทั้งนี้ ประธานอาวุโสเครือจริญโภคภัณฑ์ “ธนินท์ เจียรวนนท์” เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจสร้าง "โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย” อย่างเร่งด่วน เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปฟรี เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นใช้เงินลงทุนตั้งต้น 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยวันละ 1 แสนชิ้น หรือประมาณเดือนละ 3,000,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสเข้าถึงทั่วประเทศ โดยในระยะแรกโรงงานหน้ากากอนามัยจะผลิตให้ฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขรวม ทั้งประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัท ซีพี โชเชียล อิมแพคท์ จำกัด จากนั้นจะส่งมอบโรงงานแห่งนี้ให้ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้โรงงานแห่งนี้ได้สร้างประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปตามเจตนารมณ์ของประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์