-1
จำนวนการผลิตหน้ากากอนามัย
โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซีพี มีกำลังการผลิตโดยประมาณเดือนละ 3,000,000 ชิ้น หรือเฉลี่ยวันละ 100,000 ชิ้น โดยมีระบบตรวจนับหน้ากากหลังจากผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้รู้จำนวนที่ผลิตได้แบบเรียลไทม์ และระบบการจัดการสต๊อกเพื่อให้ทราบข้อมูลจำนวนหน้ากากที่คงเหลือในสต๊อก ทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการแจกจ่ายมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้