เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเรียนรู้วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ส่วนบุคคลของคุณได้ ที่นี่ การใช้เว็บไซต์ของเราระบุว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้
เพิ่มเติม
ยอมรับ
รายงานสถานะการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
 
 
“เครือซีพี ยึดค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง การสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยครั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสวัสดิการของทีมหมอผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ต้องรับผิดชอบสูง เพราะหัวใจล้มเหลวได้ทุกเมื่อ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อชีวิตของประชาชน หมอต้องอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อผ่าตัดช่วยฉุกเฉิน ผมประทับใจมาก ประทับใจหมอหัวใจและความทุ่มเทเสียสละของทีมหมอ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน”
“ธนินท์ เจียรวนนท์”
ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
วันที่ 5 มี.ค.2563
รายละเอียดโครงการ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ลุกลามเป็นวิกฤตระดับโลก ประเทศไทยประสบชะตากรรมเดียวกับหลายประเทศและต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขที่จำเป็นในยามวิกฤต ทั้งนี้ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ “ธนินท์ เจียรวนนท์” เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงตัดสินใจสร้าง "โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย” อย่างเร่งด่วนมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปฟรี เพื่อบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยใช้เงินลงทุนตั้งต้น 100 ล้านบาท
เป้าหมาย

โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรี ตั้งเป้าผลิตหน้ากากอนามัยวันละ 1 แสนชิ้น หรือประมาณเดือนละ 3,000,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสเข้าถึงทั่วประเทศ
แนวทางการดำเนินงาน

หน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป ดำเนินการผลิตโดย บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ จำกัด โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการแจกจ่ายทั้งหมด ซี่งจะแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรก เมื่อกระจายแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอแล้ว จะทยอยแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป โดยโรงพยาบาลจุฬาฯจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อโรงพยาบาล และกำหนดชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามรับหน้ากากอนามัยในวันรับสินค้า รวมถึงกำหนดวันที่ส่งหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศตามลำดับที่โรงพยาบาลจุฬาฯ กำหนด
สภากาชาดไทยแจ้งแนวทางการรับและส่งมอบหน้ากากอนามัยฟรีและการแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
 
 
“หน้ากากอนามัย ที่ประธานอาวุโสซีพีทำขึ้นมาแจกจ่ายฟรี เป็นสิ่งมีค่าในการใช้ป้องกันโรค ถือเป็นการสร้างอาวุธ สร้างเกราะป้องกันให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ได้เร็วที่สุด หน้ากากอนามัยจึงสำคัญมากสำหรับพวกเราแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพราะการได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยไม่ติดเชื้อทำให้มีแรงและมีกำลัง ที่จะหันกลับไปดูแลประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีคุณค่าเรื่องการให้และการรับ เราได้เห็นจิตใจคนไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันในช่วงเวลาวิกฤต”
“ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ”
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ”
ผู้อำนวยการ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“รศ.นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร”
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
โรงพยาบาลที่ได้รับหน้ากากอนามัย